Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ


Soạn bài: Nếu chúng mình có phép lạ trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Nếu chúng mình có phép lạ trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì ?


Chính tả: Trung thu độc lập trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Trung thu độc lập trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Tìm các từ: a) Có tiếng mở đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: Có giá thấp hơn mức bình thường.


Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy


Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí.


Soạn bài: Đôi giày ba ta màu xanh trang 81 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Đôi giày ba ta màu xanh trang 81 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Tìm những chi tiết nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận đôi giày.


Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Dựa theo cốt truyện Vào nghề, hãy viết lại câu mở đầu cho từng đoạn văn


Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Trong khổ thơ sau, từ lầu được dùng với ý nghĩa gì ? Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì ?


Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 84 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 84 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai (bài tập đọc tuần 7), hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến