Tuần 8 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 27 - Tuần 8 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 - Tiết 1. Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân - Tuần 8 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 28, 29 - Tuần 8 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 - Tiết 2. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - Tuần 8 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến