Tuần 7. Con người với thiên nhiên


Soạn bài Những người bạn tốt trang 64 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Những người bạn tốt trang 64 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?


Chính tả: Dòng kinh quê hương trang 65 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Dòng kinh quê hương trang 65 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Tìm từ có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây


Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa trang 66 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa trang 66 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: “lưỡi”, “miệng”, “cổ”, “tay”, “lưng”


Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam trang 68 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam trang 68 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện Cây cỏ nước Nam


Soạn bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (Trích) trang 69 sgk Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (Trích) trang 69 sgk Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Những chi tiết nào trong bài thơ gợi lên hình ảnh một đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động trên công trường sông Đà?


Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 70 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 70 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Hãy viết câu mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý của riêng em


Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 73 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 73 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Từ ăn trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?


Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 74 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 74 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bà: Hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa