Tuần 4 - Măng mọc thẳng


Chính tả - Tuần 4 trang 23, 24

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 4: Truyện cổ nước mình trang 23, 24 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu là r, d hoặc gi


Luyện từ và câu - Từ ghép và từ láy trang 24, 25

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy trang 24, 25 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Xếp các từ phức được in đậm trong các câu thơ sau thành hai nhóm:


Tập làm văn - Cốt truyện trang 26, 27

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Cốt truyện trang 26, 27 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu:


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ ghép và từ láy trang 28

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về từ ghép và từ láy trang 28 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: So sánh hai từ ghép : bánh trái, bánh rán.


Tập làm văn - Luyện tập xây dựng cốt truyện trang 29

Giải đề bài bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng cốt truyện trang 29 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật : bà mẹ ốm, người con bằng tuổi em và một bà tiên.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến