Tuần 34 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 58
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 58 với lời giải chi tiết. Câu 1. Một ô tô phải đi quãng đường từ A đến B dài 126km. Tính thời gian để ô tô đi hết quãng đường nếu ô tô đó đi với vận tốc 56km/giờ.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 59, 60
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 59, 60 với lời giải chi tiết. Câu 8. Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 500kg gạo, ngày thứ hai bán được bằng 95% số gạo bán được của ngày thứ nhất. Tổng số gạo bán trong hai ngày bằng 30% số gạo lúc đầu có trong cửa hàng. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến