Tuần 33 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 với lời giải chi tiết. Câu 2. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng 1,2m (tính cả thành bể) và bằng 2/3 chiều dài. Chiều cao bằng 5/6 chiều dài (tính cả bề dày đáy bể). Tính thể tích của bể nước đó.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 56, 57
Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 6. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : Có ba bao gạo, bao thứ nhất cân nặng 35kg, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba chân nặng 37kg. Trung bình mỗi bao gạo cân nặng …


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến