Tuần 31 - Nam và nữ


Chính tả - Tuần 31 trang 80, 81
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 31: Tà áo dài Việt Nam trang 80, 81 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Nam và nữ trang 82
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang 82 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.


Tập làm văn - Ôn tập về tả cảnh trang 83, 84
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập về tả cảnh trang 83, 84 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong các tiết Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn ở học kì I (Tiếng Việt 5, tập một).


Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85, 86
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 85, 86. Câu 1: Đọc các đoạn văn ở bài tập 1 (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 133). Nêu tác dụng của các dấu phẩy được dùng trong từng câu :


Tập làm văn - Ôn tập về tả cảnh trang 86
Giải đề văn bài Tập làm văn - Ôn tập về tả cảnh trang 86 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến