Tuần 3 - Việt Nam - Tổ quốc em


Chính tả - Tuần 3 trang 13,14
Giải câu 1, 2 bài chính tả - Tuần 3: Thư gửi các học sinh trang 13, 14 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây.


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân dân trang 14,15
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân dân trang 14, 15 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp rồi ghi vào chỗ trống.


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 16, 17
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 16, 17 VBT Tiếng Việt 5 tập 11. Câu 1: Đọc bài Mưa rào (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 31) và trả lời câu hỏi


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 18,19
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 18, 19 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Điền các từ xách, đeo, khiêng, kẹp, vác cho thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 19, 20, 21
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 19, 20, 21 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Bạn Quỳnh Liên làm bài văn tả quang cảnh sau cơn mưa. Bài văn có bốn đoạn nhưng chưa có đoạn nào hoàn chỉnh...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến