Tuần 29 - Khám phá thế giới


Chính tả - Tuần 29 trang 68, 69
Giải câu 1, 2, bài Chính tả - Tuần 29:Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4... ? trang 68, 69. Câu 2: Điền những tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng, các ô số 1 chứa tiếng có âm đầu tr hoặc ch, còn các ô số 2 chứa tiếng có vần êt hoặc êch.


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 70, 71
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm trang 70, 71 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 4: Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn rồi viết vào chỗ trống để giải các câu đố dưới đây :


Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 71, 72
Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 71, 72 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 3: Đọc một tin trên báo Nhi đồng hoặc Thiếu niên Tiền phong và tóm tắt tin đó bằng một vài câu.


Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 72, 73, 74
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 72, 73, 74 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 4: Đặt câu khiến phù hợp với mỗi tình huống sau, rồi viết vào chỗ trống


Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật trang 75, 76
Giải bài tập bài Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật trang 75, 76 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Bài: Em hãy lập dàn ý chi tiết (đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài) tả một con vật nuôi trong nhà (gà, chim, chó, lợn, trâu, bò)


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến