Tuần 29. Cây cối


Soạn bài Tập đọc: Những quả đào trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Những quả đào trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Mỗi cháu của ông đã làm gì với quả đào ?


Chính tả (Tập chép): Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay x ?


Soạn bài Tập đọc: Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Các bộ phận nào của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng những hình ảnh nào ?


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? trang 95 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? trang 95 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Tìm những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.


Soạn bài Tập đọc: Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Cậu bé đã làm điều gì không phải với cây si ?


Chính tả (Nghe - viết): Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) s hay x ?


Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi : a) Vì sao cây hoa biết ơn ông lão ?


Kể chuyện: Những quả đào trang 92 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện: Những quả đào trang 92 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Hãy tóm tắt nội dung mỗi đoạn của câu chuyện Những quả đào bằng một cụm từ hoặc một câu.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến