Tuần 28 - Thể thao


Chính tả - Tuần 28 Trang 47
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền / hoặc n vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 28 Trang 47
1 Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? a) Tôi là bèo lục bình Bứt khỏi sình đi dạo Dong mây trắng làm buồm Mượn trâng non làm giáo.


Chính tả - Tuần 28 Trang 49
Giải bài tập Chính tả - Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 28 Trang 49
1 Trả lời câu hỏi dưới đây để chuẩn bị cho bài kể về một trận thi đấu thể thao : a) Đó là môn thể thao nào ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa