Tuần 27 - Ôn tập giữa học kì 2


Tiết 1 - Tuần 27 trang 38
1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bảo vệ Tô quốc


Tiết 2 - Tuần 27 trang 39
Đọc bài thơ sau : Thương Em thương làn gió mồ côi Không tỉm thấy bọn, vào ngồi trong cây Em thương sợi náng đông gáy Run run ngỡ giữa vưòn cây cởi ngồng


Tiết 3 - Tuần 27 trang 40
1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :


Tiết 4 - Tuần 27 trang 41
1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật:


Tiết 5 - Tuần 27 trang 43
1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh : Chim gõ kiến…………………… ……………………..vòng quanh Sóng rồi, ……………………..


Tiết 6 - Tuần 27 trang 43
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội: Hội vật Sự tích lễ hội Chủ Đồng Tử Hội đua voi ởi Tây Nguyên Đi hội chùa Hương Ngày hội ở rừng xanh Rước đèn ông sao


Tiết 7 - Tuần 27 trang 45
A - Đọc thầm : Suối Suối là tiếng hát của rùng Tử cơn mưa bụi ngập ngùng trong mây Tù giọt sương của lá cay Từ trong vách đã mạch đáy tràn ra.


Tiết 8 - Tuần 27 trang 46
Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến