Tuần 23 - Nghệ thuật


Chính tả - Tuần 23 Trang 21
(1) Điền vào chỗ trống : a) / hoặc n …ao động, hỗn….áo, béo….. úc… ích, …. úc đó


Luyện từ và câu - Tuần 23 Trang 22
(1) Đọc bài thơ : Đồng hồ báo thức Bác kim giò thận trọng Nhích từng li, tùng li Anh kim phút làm lì Đi từng bước, từng bước.


Chính tả - Tuần 23 Trang 24
Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 23 Trang 25
Gợi ý : Bộ phim đó tên là gì ? Đó là phim hoạt hình, phim tài liệu hay phim truyện ? Đó là phim Việt Nam hay phim nước ngoài? Phim có những nhân vật nào (người, con vật, cây cối hay đồ vật) ? Em thích nhân vật nào ? Hãy kể một hành động của nhân vật ấy.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa