Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình


Soạn bài Lập làng giữ biển trang 36 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Lập làng giữ biển trang 36 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1. Bố và ông của Nhụ bàn với nhau việc gì ?


Chính tả bài Hà Nội trang 37 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Hà Nội trang 37 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 3. Viết một số tên người, tên địa lí mà em biết.


Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2. Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả.


Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng trang 40 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng trang 40 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2 Kể lại toàn bộ câu chuyện về ông Nguyễn Khoa Đăng.


Soạn bài Cao Bằng trang 41 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Cao Bằng trang 41 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 3. Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.


Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau : a) Thế nào là kể chuyện ?


Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 44 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 44 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2. Tìm thêm những câu ghép có quan hệ từ tương phản.


Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết) trang 45 SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết) trang 45 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Đề 1. Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến