Tuần 22 - Vì cuộc sống thanh bình


Chính tả - Tuần 22 trang 22

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 22: Hà Nội trang 22 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.


Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. (I) - Nhận xét: Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết câu trả lời vào bảng :


Tập làm văn - Ôn tập văn kể chuyện trang 24

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập văn kể chuyện trang 24 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em hãy trả lời các câu hỏi sau :


Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 25 , 26

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 25, 26 VBT Tiếng việt 5 tập 1. I - Nhận xét 1.Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới.


Tập làm văn - Kể chuyện (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 26

Giải đề 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Kể chuyện (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 26 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Lập dàn ý chi tiết cho một trong ba đề bài sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung