Tuần 22 - Chim chóc


Chính tả - Tuần 22 trang 14
(1) Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 22 trang 15
1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau :


Chính tả - Tuần 22 trang 16
Giải bài tập Chính tả - Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 22 trang 17
1. Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến