Tuần 22 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14, 15

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 14, 15 với lời giải chi tiết. Câu 1. Xem lịch năm 2019 rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 15, 16, 17

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 15, 16, 17 với lời giải chi tiết. Câu 5. Vẽ hình theo mẫu sau rồi tô màu trang trí cho hình vẽ được ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến