Tuần 21. Người ta là hoa đất


Soạn bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa trang 21 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa trang 21 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3. Nêu những đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.


Chính tả: Chuyện cổ tích về loài người trang 22 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Chuyện cổ tích về loài người trang 22 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2.a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?


Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Kể về các bạn trong tổ em, trong đó có các câu kể "Ai thế nào?"


Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 25 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 25 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Kể chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em biết.


Soạn bài: Bè xuôi sông La trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2 ,3, 4, 5 bài Bè xuôi sông La trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Sông La đẹp như thế nào? Câu 2. Chiếc bè gỗ được ví với cái gì?


Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Đặt 3 câu kể "Ai thế nào?". Mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.


Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Lập dàn ỷ tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến