Tuần 21 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 12, 13

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 4 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3 trang 12, 13 với lời giải dễ hiểu. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 14, 15

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 tuần 21 câu 4, 5, 6, vui học trang 14, 15 với lời giải chi tiết. Câu 4. Cho các tính từ sau: dịu dàng, vui vẻ, nhanh nhẹn, ríu rít, ầm ĩ. Hãy viết 5 câu theo mẫu Ai thế nào?.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung