Tuần 20 - Người công dân


Chính tả - Tuần 20 trang 8
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 20: Cánh cam lạc mẹ trang 8 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1.Điền vào chỗ trống : r, d hoặc gi.


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Công dân trang 9
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Công dân trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đánh dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân :


Tập làm văn - Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 10
Giải đề văn 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Tả người (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 10 VBT Tiếng Việt 5 tập 2.Lập dàn ý chi tiết cho một trong ba đề bài sau: 1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn


Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 11, 12
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 11, 12 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. I. Nhận xét 1.Gạch dưới các câu ghép trong đoạn trích sau :


Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 12, 13
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 12, 13 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc câu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 23 - 24) và điền nội dung trả lời vào bảng sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa