Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5


Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1


Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1


Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 173 Tiếng Việt 5 tập 1


Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1


Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 174 Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Hãy viết thư gửi một người bạn thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì 1.


Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1


Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 175 Tiếng Việt 5 tập 1


Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 177 Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì 1 trang 177 Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa