Tuần 16. Vì hạnh phúc con người


Soạn bài Thầy thuốc như mẹ hiền trang 153 SGK Tiếng Việt tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Thầy thuốc như mẹ hiền trang 153 SGK Tiếng Việt tập 1. Câu 1. Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?


Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. b. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d


Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 156 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 156 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 2. Cô Chấm trong bài văn là người có tính cách như thế nào? Nêu những chi tiết và hình ảnh minh họa cho nhận xét của em.


Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 157 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 157 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.


Soạn bài Thầy cúng đi viện trang 158 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Thầy cúng đi viện trang 158 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Cụ Ún làm nghề gì?


Tập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Tả người trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài 3. Tả một bạn học của em.


Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 159 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ trang 159 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1. Tự kiểm tra vốn từ của mình. a. Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa: đỏ, trắng, xanh, hồng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son


Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc trang 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc trang 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Nội dung và cách trình bày biên bản có những điểm gì giống và khác với biên bản cuộc họp


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến