Tuần 14. Vì hạnh phúc con người


Soạn bài Chuỗi ngọc lam trang trang 134 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Chuỗi ngọc lam trang trang 134 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai? Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không? Chi tiết nào cho biết điều đó?


Chính tả: Nghe - viết: Chuỗi ngọc lam trang 136 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Nghe - viết: Chuỗi ngọc lam trang 136 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. a) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng


Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 137 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 137 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học.


Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé trang 138 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé trang 138 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện Pa-xtơ và em bé


Soạn bài Hạt gạo làng ta trang 139 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Hạt gạo làng ta trang 139 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 4. Vì sao tác giả gọi hạt gạo là "hạt vàng"?


Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Trả lời câu hỏi: a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?


Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 142 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 142 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Dựa vào ý khổ thơ 2 trong bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức


Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến