Tuần 14. Tiếng sáo diều


Soạn bài: Chú đất nung trang 134 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Chú đất nung trang 134 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung?


Chính tả: Chiếc áo búp bê trang 135 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Chiếc áo búp bê trang 135 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Thi tìm các tính từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.


Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi trang 137 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi trang 137 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Đặt câu hỏi với mỗi từ sau : ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu.


Kể chuyện: Búp bê của ai trang 138 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Kể chuyện: Búp bê của ai trang 138 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Kể lại câu chuyện bằng lời kể của búp bê.


Soạn bài: Chú đất nung (tiếp theo) trang 138 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Chú đất nung (tiếp theo) trang 138 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì?


Tập là văn: Thế nào là miêu tả trang 140 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Tập là văn: Thế nào là miêu tả trang 140 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung


Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 142 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 142 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Trong Nhà văn hóa, em và bạn say sưa trao đổi với nhau về bộ phim đang xem


Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật trang 143 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật trang 143 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Theo em, khi tả một đồ vật, ta cần tả những gì ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến