Tuần 13 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 44 - Tuần 13 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 - Tiết 1. Luyện tập chung. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 45, 46 - Tuần 13 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 - Tiết 2. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến