Tuần 12. Giữ lấy màu xanh


Soạn bài Mùa thảo quả trang 113 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Mùa thảo quả trang 113 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào? Cách dùng từ đặt câu ở đoạn đầu có gì đáng chú ý?


Chính tả: Mùa thảo quả trang 114 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Mùa thảo quả trang 114 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau:


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Thay từ bảo vệ trong câu "Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp." bằng một từ đồng nghĩa với nó


Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường


Soạn bài Hành trình của bầy ong trang 118 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Hành trình của bầy ong trang 118 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào? Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt?


Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Lập dàn ý cho bài văn tả một người trong gia đình em.


Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng


Tập làm văn: Luyện tập tả người trang 122 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập tả người trang 122 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Đọc bài văn sau và ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà (mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt,...)


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến