Tuần 11. Giữ lấy màu xanh


Soạn bài Chuyện một khu vườn nhỏ trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Chuyện một khu vườn nhỏ trang 102 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 4. Em hiểu “Đất lành chim đậu” là như thế nào?


Chính tả: Luật bảo vệ môi trường trang 104 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Luật bảo vệ môi trường trang 104 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Thi tìm nhanh. a. Các từ láy âm đầu n:


Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô trang 104, 105 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô trang 105 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Tìm những từ em vẫn dùng để xưng hô


Kể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Kể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Kể lại toàn bộ câu chuyện Người đi săn và con nai


Soạn bài Tiếng vọng trang 108 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tiếng vọng trang 108 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào?


Luyện từ và câu: Quan hệ từ trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Quan hệ từ trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Quan hệ giữa các ý ở mỗi câu dưới đây (rừng cây bị chặt phá – mặt đất thưa vắng bóng chim; mảnh vườn nhỏ bé – bầy chim vẫn về tụ hội) được biểu hiện bởi những cặp từ nào?


Tập làm văn: Luyện tập làm đơn trang 111 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Luyện tập làm đơn trang 110 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Làm đơn gửi ủy ban nhân dân hoặc công an địa phương đề nghị ngăn chặn việc dùng thuốc nổ để đánh cá để bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho nhân dân


Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài kiểm tra tập làm văn giữa học kì I của mình.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến