Tuần 10 - Quê hương


Chính tả - Tuần 10 trang 48
1. Viết vào chỗ trống


Luyện từ và câu - Tuần 10 trang 49
1. Đọc đoạn thơ sau và viết tiếp câu trả lời ở dưới:


Chính tả - Tuần 10 trang 51
1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 10 trang 52
Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà, em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến