Phần 2: Học kì 2


Bài 8: Giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 8: Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng trang 31, 32, 33, 34 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:


Bài 9: Trả lại của rơi

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 9: Trả lại của rơi trang 35, 36 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 2: Hãy điền dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà em tán thành:


Bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị trang 37, 38, 39, 40 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 3: Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà em tán thành:


Bài 11: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ trang 41, 42, 43 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Em có thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn Nam và Vinh không? Vì sao


Bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác trang 44, 45, 46, 47 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1:Đọc truyện:


Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ trang 48, 49, 50 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi


Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 14: Bảo vệ loài vật có ích trang 51, 52, 53, 54 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Hãy nối tranh vẽ mỗi con vật với việc làm có ích của chúng


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến