Phần 2: Học kì 2


Bài 8: Giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 8: Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng trang 31, 32, 33, 34 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:


Bài 9: Trả lại của rơi
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 9: Trả lại của rơi trang 35, 36 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 2: Hãy điền dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà em tán thành:


Bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị trang 37, 38, 39, 40 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 3: Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà em tán thành:


Bài 11: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ trang 41, 42, 43 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Em có thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn Nam và Vinh không? Vì sao


Bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác trang 44, 45, 46, 47 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1:Đọc truyện:


Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ trang 48, 49, 50 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi


Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 14: Bảo vệ loài vật có ích trang 51, 52, 53, 54 VBT Đạo Đức 2. Bài tập 1: Hãy nối tranh vẽ mỗi con vật với việc làm có ích của chúng


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến