Phần 1: Học kì 1


Bài 1: Em là học sinh lớp Một
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 1: Em là học sinh lớp 1 trang 2, 3, 4, 5, 6 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Kể về ngày đầu tiên đi học của em...


Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ trang 7, 8, 9, 10 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Bạn đang làm gì? Em muốn làm như thế nào? Vì sao?


Bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập trang 11, 12, 13, 14 VBT Đạo Đức 1. Câu 1: Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập trong tranh


Bài 4: Gia đình em
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 4: Gia đình em trang 15, 16, 17 VBT Đạo Đức 1. Bài 5: Em hãy nghĩ và vẽ ra giấy những điều em đã làm hoặc muốn làm để mang lại niềm vui cho bố mẹ em


Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trang 18, 19, 20, 21 VBT Đạo Đức 1. Bài 4: Đóng vai theo các tình huống trên


Bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ trang 22, 23, 24, 25 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Từng bạn trong tranh là người nước nào?


Bài 7: Đi học đều và đúng giờ
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 7: Đi học đều và đúng giờ trang 26, 27, 28 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Em hãy kể những việc cần làm để đi học đúng giờ


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến