Luyện tập chung trang 92 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10, Bài 4: Viết phép tính thích hợp, Bài 5: Trong hình bên: Có bao nhiêu hình tam giác ?


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 55 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa