Bài 7. Tây Âu


Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho các nước Tây Âu nhiều hậu quả nặng nề.


Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973

Về kinh tế, sau giai đoạn phục hồi, từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có sự phát triển nhanh.


Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991

Về kinh tế, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, cũng như Mĩ và Nhật Bản, từ năm 1973 nhiều nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái.


Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000

Về kinh tế, bước vào thập kỉ 90, sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn, từ năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu đã có sự phục hồi và phát triển.


Liên minh châu ÂU (EU)

Ngày 18-4-1951, sáu nước Tây Âu (Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập “Cộng đồng than-thép châu Âu”.


Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1950)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 12


Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Lịch sử 12


Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu trong những năm 1973-1991 là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 12


Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Lịch sử 12


Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 52 SGK Lịch sử 12


Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới nửa sau thế kỉ XX ?

Giải bài tập Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 12


Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX.

Giải bài tập Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 12


Bài học tiếp theo

Bài 8. Nhật Bản
Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài học bổ sung

Bài 7. Tây Âu