Bài 6. Quan sát tế bào thực vật


Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.


Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh 6. Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.


Bài học tiếp theo

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào
Đề kiểm tra 15 Phút - Chương tế bào thực vật - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 Phút - Chương tế bào thực vật - Sinh 6

Bài học bổ sung