Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?


Lý thuyết có phải tất cả thực vật đều có hoa

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt.


Bài 1 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 15 SGK Sinh học 6. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?


Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6. Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:


Xem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Sinh học 6.


Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Sinh học 6. Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.


Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.


Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.


Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 phút - Chương Đại cương - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Đại cương - Sinh 6

Bài học bổ sung