Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật


Lý thuyết đặc điểm chung của thực vật

Lý thuyết về đặc điểm chung của thực vật. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.


Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 12 SGK Sinh học 6. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?


Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 6. Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau.


Quan sát H3.1; 3.2; 3.3; 3.4. Trao đổi thảo luận.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Sinh học 6. Em có nhận xét gì về thực vật


Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 6. Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.


Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6. Đặc điểm chung của thực vật là gì?


Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?


Bài học tiếp theo

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
Đề kiểm tra 15 phút - Chương Đại cương - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Đại cương - Sinh 6

Bài học bổ sung