Bài 3: Tôn trọng người khác


Trả lời gợi ý Bài 3 trang 9 SGK GDCD lớp 8

Hải bị các bạn chế diễu, châm chọc vì màu da của Hải đen. Hải không cho là xấu mà còn tự hào, yêu màu da vì được hưởng màu da của cha


Giải bài tập Bài 3 trang 10 SGK GDCD lớp 8

Bởi vì, tôn trọng người khác là như sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác chứ không phải hạ thấp mình.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến