Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông


Trả lời gợi ý Bài 14 trang 36 SGK GDCD lớp 6

Nguyên nhân phổ biến nhất là do ý thức của con người: coi thường pháp luật hoặc không hiểu biết về trật tự an toàn giao thông


Giải bài tập Bài 14 trang 38 SGK GDCD lớp 6

Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung