Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể


Lý thuyết máu và môi trường trong cơ thể

I. Máu Hồng cầu có Hb (huyết sắc tố) có đặc tính khi kết hợp với O2 có máu đỏ tươi, khi kết hợp với C02 có màu đỏ thẫm.


Bài 1 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 44 SGK Sinh học 8. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu


Bài 4 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 44 SGK Sinh học 8. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?


Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 8.


Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều, ...), máu có thể lưu thông dề dàng trong mạch nữa không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 8.


Các tế bào cơ, não, ... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh học 8.


Bài học tiếp theo

Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch
Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
Bài 17: Tim và mạch máu
Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 8

Bài học bổ sung