Bài 10: Tự lập


Trả lời gợi ý Bài 10 trang 26 SGK GDCD lớp 8

Người có tính tự lập thường thành công hơn trong cuộc sống, họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người.


Giải bài tập Bài 10 trang 26 SGK GDCD lớp 8

Ngoài thời gian học tập ở trường em còn dành thời gian phụ giúp bố mẹ làm những việc vừa sức như chăn trâu, cắt cỏ, nấu cơm.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến