Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang


Lý thuyết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Thuỷ tức nước ngọt, sứa, hải quỳ, san hô... là những đại diện của ngành Ruột khoang. Tuy chúng có hình dạng, kích thước và lối sống khác nhau nhưng đều có chung các đặc điểm về cấu tạo.


Bài 1 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 38 SGK Sinh học 7. Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội tự do có đặc điếm gì chung?


Chọn các cụm từ thích hợp điền vào bảng sau. Thảo luận nhóm và rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 7.


Bài 2 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 38 SGK Sinh học 7. Em hãy kể tên các đại diện của Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?


Bài 3 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 38 SGK Sinh học 7. Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì?


Bài 4 trang 38 SGK Sinh học 7

Giải bài 4 trang 38 SGK Sinh học 7. San hô có lợi hay có hại? Biển nước la có giàu san hô không?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung