Văn khấn thánh Khổng Tử

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 12 Tháng hai, 2021

Văn khấn thánh Khổng Tử

Văn khấn thánh Khổng Tử để cầu thi cử, đỗ đạt và đạt được nhiều thành tích. Bài văn khấn thánh Khổng Tử được sử dụng khi khấn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Ngày nay, các cô cậu học sinh, sinh viên thường vào Văn Miếu để cầu về thi cử, làm luận án. Cũng có Học trò vào cầu học hành thông minh, tài giỏi. Cũng có người cầu lên quan nhậm chức bằng con đường khoa bảng. Cũng có người cầu du học nước ngoài v.v... Dù là cầu gì thì cũng phản ánh ước nguyện chính đáng của người thực thi cầu khẩn. Thật đáng trân trọng lắm chứ. Bởi lẽ ấy chúng tôi biên soạn bài văn khấn Đức Khổng Tử, giúp cho người thực thi tín ngưỡng, nếu chưa biết thì có thể tham khảo và cải đi đôi chút cho phù hợp với nguyện vọng cầu mong của mình.

Văn khấn Thánh Khổng Tử

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

Hoàng Thiên Hậu Thổ Chủ Vị Tôn Thần

Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần

Đức Đại Thánh Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử

Hôm nay là ngày:……………

Tín chủ chúng con là:……………

Cùng gia quyến ngụ tại:……………

Cảm cáo rằng: Đạo thấu suốt xưa nay; Đức sánh cùng trời đất muôn thuở ngàn thu, nhân sâu nghĩa lớn.

Thiết nghĩ: Chí Thánh tập thành học thuật cổ kim. Lễ nhạc đầy đủ tinh tường, thước ngọc khuôn vàng bất hủ. Đức âm một mối tâm truyền, tự cổ dân thường chưa có.

Giáo hóa phát tự hạnh dân[1]: cao miếu tại đô khúc phụ[2].

Nay chúng con tế tự, phẩm vật hinh hương

Không phân nam bắc, ngày Đinh[3] lễ thường.

Khó quên điển cũ, đốt nén tâm hương

Cúi đầu lễ trước uy nghi, bày tỏ tấc lòng thành kính

Chúng con đội đức, tỏ lòng tán dương

Xin hiền chúc từ, tá thành phương sách

Thần Linh thấu lòng, ngự vệ giám cách.

Kính thỉnh!

Các bậc Tứ phối: Nhan Uyên, Tăng Sâm, Tử Lộ, Mạch Kha, bốn vị đạo cao chức trọng, có công lớn trong nho giáo.

Các bậc Thập Triết và Thất thập nhị hiền: 10 vị Minh triết và 72 vị cao hiền, môn đồ của Đức Khổng Tử.

Giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Lại xin kính mời Tôn linh Quý vị khoa bảng (tiến sĩ, cử nhân, tú tài) trong xứ này cùng phụ hưởng.

Cúi xin phù hộ cho chúng con (hoặc cho con cháu thì đề tên vào)……………

Học hành tấn tới, thông minh tài trí, thi đâu đậu đó, có đức, có tài, thành đạt, thành danh.

Cẩn tấu

[1] Chỗ Đức Khổng Tử giáng học ở Khúc phụ.

[2][3] Kỳ Tế Đức Thánh Hiền vào ngày có can đinh đầu tiên trong tháng 2 và tháng 8 âm lịch nên còn gọi là Tế Đinh. Nếu tín chủ không lễ vào ngày này thì có thể đổi lại là “ngày nay lễ thường”.

Các sĩ tử trước khi vượt vũ môn thường tới khấn nguyện tại các đền chùa, văn miếu. Bài văn khấn cầu thi cử đỗ đạt hay Văn khấn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám gặp nhiều may mắn, để kỳ thi thuận lợi và đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học, kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp...

12 Tháng hai, 2021

Tài liệu mới nhất