Ngày đẹp tháng 3 năm 2021

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 24 Tháng hai, 2021

Ngày đẹp tháng 3 năm 2021, xem ngày tốt tháng 3, xem ngày đẹp nhập trạch, khai trương,.... Mời các bạn cùng theo dõi bài viết được TimDapAntổng hợp.

Lịch âm dương tháng 3/2021

Dương lịch: Tháng 3 năm 2021

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 18/1 đến ngày 19/2

Lịch tháng 3/2021.

Ngày tốt/xấu tháng 3 năm 2021

Lịch dương Lịch âm Thứ Ngày tốt/ngày xấu tốt trong ngày
1/3/2021 18/1/2021 Hai Tốt

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

2/3/2021 19/1/2021 Ba Xấu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

3/3/2021 20/1/2021 Xấu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

4/3/2021 21/1/2021 Năm Xấu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

5/3/2021 22/1/2021 Sáu Tốt

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

6/3/2021 23/1/2021 Bảy Xấu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

7/3/2021 24/1/2021 Chủ Nhật Tốt

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

8/3/2021 25/1/2021 Hai Tốt Tý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
9/3/2021 26/1/2021 Ba Xấu Dần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
10/3/2021 27/1/2021 Xấu Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
11/3/2021 28/1/2021 Năm Xấu Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
12/3/2021 29/1/2021 Sáu Tốt Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
13/3/2021 1/2/2021 Bẩy Xấu Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
14/3/2021 /2/2021 Chủ nhật Xấu Tý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
15/3/2021 /2/2021 Hai Xấu Dần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
16/3/2021 /2/2021 Ba Xấu Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
17/3/2021 /2/2021 Xấu Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
18/3/2021 /2/2021 Năm Xấu Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
19/3/2021 /2/2021 Sáu Xấu Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
20/3/2021 /2/2021 Bảy Xấu Tý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
21/3/2021 /2/2021 Chủ Nhật Xấu Dần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
22/3/2021 /2/2021 Hai Xấu Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
23/3/2021 /2/2021 Ba Xấu Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
24/3/2021 /2/2021 Tốt Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
25/3/2021 /2/2021 Năm Xấu Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
26/3/2021 /2/2021 Sáu Xấu Tý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
27/3/2021 /2/2021 Bảy Xấu Dần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
28/3/2021 /2/2021 Chủ Nhật Xấu Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
29/3/2021 /2/2021 Hai Tốt Tý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
30/3/2021 /2/2021 Ba Xấu Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
31/3/2021 /2/2021 Tốt Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)

Sự kiện trong tháng 3/2021

 • Ngày 8/3 ( 25/1 âm lịch ): Quốc tế Phụ nữ
 • Ngày 26/3 ( 14/2 âm lịch ): Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 • Ngày 27/3 ( 15/2 âm lịch ): Ngày Thể Thao Việt Nam

Những ngày Nhập Trạch đẹp trong tháng 3 năm 2021

 • Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 29/1) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 7/2) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 8/2) - Minh Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Ba, Ngày 23 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 11/2) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 19/2) - Thanh Long Hoàng Đạo

Những ngày Cưới Hỏi tốt trong tháng 3 năm 2021

 • Thứ Hai, Ngày 1 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 18/1) - Thiên Lao Hắc Đạo
 • Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 25/1) - Chu Tước Hắc Đạo
 • Thứ Năm, Ngày 11 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 28/1) - Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 29/1) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 7/2) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Ba, Ngày 23 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 11/2) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 15/2) - Thiên Lao Hắc Đạo
 • Những ngày Xuất Hành đẹp trong tháng 3 năm 2021
 • Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 22/1) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 29/1) - Ngọc Đường Hoàng Đạo

Những ngày Khai Trương đẹp trong tháng 3 năm 2021

 • Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 22/1) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 29/1) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 2/2) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 7/2) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 8/2) - Minh Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 24 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 12/2) - Bảo Quang Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 14/2) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: 19/2) - Thanh Long Hoàng Đạo
24 Tháng hai, 2021

Tài liệu mới nhất