Kịch bản họp phụ huynh đầu năm trường mầm non

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 09 Tháng chín, 2020

Họp phụ huynh đầu năm là hoạt động không thể thiếu ở các trường học. Để tổ chức buổi họp phụ huynh đầu năm nhà trường và giáo viên phải có kế hoạch họp phụ huynh cũng như kịch bản chương trình họp phụ huynh sao cho hợp lý. Sau đây là mẫu chương trình họp phụ huynh đầu năm học chi tiết TimDapAnxin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh sắp tới.

  • Cách đọc tên các nét cơ bản lớp 1
  • Kịch bản Trung thu cho trẻ mầm non hay nhất

1. Kịch bản họp phụ huynh mầm non

Thời gian: ….h …ngày …./…./ 20….

Địa điểm: Lớp mẫu giáo ...........…

Thành phần: GV và phụ huynh học sinh

Tuyên bố lý do: Hôm nay, ngày .../.../20... được sự đồng ý của BGH trường lớp .......... tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20... – 20... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

Giáo viên chủ nhiệm thông qua đặc điểm tình hình của lớp

I. Đặc điểm tình hình

Lớp: ……………….Sỉ số:……………..Nam …... Nữ …………..

Dân tộc: ……………….Nữ DT: …………………..

HN:…………………….CN: ………………………

Ngoài địa bàn:……………. Trong địa bàn: ………..

II. Thuận lợi- khó khăn

- Thuận lợi: Lớp mẫu giáo đặc tại điểm sóc mới, phòng học sạch sẽ, gọn gàng

phòng học nằm cạnh lộ phụ huynh để dàng đưa và đón trẻ

- Khó khăn: Đa số cháu là người dân tộc, tiếng việt của trẻ còn hạn chế, còn một vài cháu chưa học qua lớp chồi

III. Phương hướng nhiệm vụ năm học

1. Nội quy lớp

- Giờ giấc đưa rước cháu đi học đúng giờ

- Không để phụ huynh ngồi trong lớp học,không đưa bánh vào lớp học cho cháu đang học

- Cháu đến lớp gọn gàng sạch sẽ

- Không đeo nữ trang

- Hạn chế cho cháu nghỉ học, trường hợp bệnh mới nghỉ, nghỉ học phải xin phép

-Thực hiện đúng quy định của lớp

2. Triển khai các khoản thu đầu năm

- Đồ dùng học tập: ……….đ

- Các loại vở, dụng cụ học tập... GVCN công khai dán ngoài cửa lớp

- Học phí 1 tháng ………đ/ tháng, thu 4 tháng là………đ

- Bảo hiểm: ………đ ( Không bắt buột)

3. Tuyên truyền

- Báo cáo tình trạng sức khỏe của cháu: SDDNC.............

SDDTC.............

- Phụ huynh tăng cường chế độ DD cho cháu..................

- Tài liệu tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng

- Lớp học không có khói thuốc lá

4. Ý kiến của Phụ Huynh

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

5. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:( 2 hoặc 3 PH)

- Bà: ……………………………….. Trưởng ban: ...............

- Bà : …………………………………Phó trưởng ban: ........

Tập thể PH nhất trí 100%

Cuộc họp kết thúc lúc …h ….

* Phụ chú

1. Điểm nào huy động cháu ra lớp chưa đạt thì nhờ PH vận động giúp.

2. Điểm trung tâm tuyên truyền cho cháu uống sữa trong trường theo kế hoạch của SGD, tiến hành Đề án Sữa học đường giai đoạn 20…..-20…..Giáo viên chủ nhiệm

2. Biên bản họp phụ huynh đầu năm mầm non 

Hôm nay vào hồi ...ngày ... tháng ... năm 20...

Tạị Trường MN ........... trường tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh năm học ....

Chủ Tọa :

1- Cô .......... - Hiệu Trưởng

2- Bác......... – Hội trưởng hội CMHS

Thư ký: Chị ........................ - Phụ huynh học sinh lớp MG nhỡ 1

Nội dung cuộc họp

1. Ổn định tổ chức – điểm danh : (Cô ........................– Thực hiện )

Tổng số trẻ của trường:............ cháu

Số phụ huynh tham gia họp: ................. tỷ lệ 94.3 %

2. Báo cáo một số kết quả nổi bật của nhà trường trong năm học....

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học ..............( Cô .............. –báo cáo)

a. Kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2013-2014.

Huy động : + Nhóm trẻ 24-36 tháng huy động; 67 /341 đạt tỷ lệ 19.6%

+ Mẫu giáo: từ 3-5 tuổi huy động; 315/387 đạt tỷ lệ 81 %

Chất lượng CSND + Trẻ đạt kênh BT và không mắc bệnh : 354/383 đạt 92.4 %,

+ Kênh dưới -2 ( SDD nhẹ ) và mắc 1 số bệnh thông thường; 29/383chiếm 7.6 %

+ Chiều cao phát triển bình thường 91.2%

+ Thấp còi độ 1 chiếm :8.8%

Như vậy so với năm học trước giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống 1.6 %

Chất lượng Chăm sóc giáo dục trẻ.

+ Triển khai 100 % trẻ trong độ tuổi thực hiện Từng bước nâng cao chất lượng chương trình GDMN .

+ Chất lượng khảo sát cuối năm loại khá đạt 91.8 %

+ Đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 8.2 %

Riêng trẻ 5 tuổi đạt 94.3 % trẻ khá , 5.7 % trẻ đạt yêu cầu

  • Bé khỏe đạt : 93.4%
  • Bé chăm đạt : 98%
  • Bé sạch đạt: 100%

Kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi đến trường 100%

100% trẻ 5 tuổi được đánh giá “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” của Bộ Giáo dục

Danh hiệu được:

+ Tập thể: TTLĐTT, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

+ Cá nhân CBGV: có 2 GV giỏi cấp huyện, 3 đ/c đạt CSTĐCCS

Trong năm có 133 cháu được công nhận là bé ngoan và bé ngoan tiêu biểu được nhà trường khen thưởng vào dịp cuối năm học .

b. Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm học ...........

Huy động số lượng trẻ:

Trẻ nhà trẻ: đạt 20 - 22% : Mẫu giáo ; đạt 80 % - 85 % ( Tẻ 5 tuổi đạt 100% )

Chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục:

Nuôi dưỡng: Tăng cường vận động phụ huynh đưa trẻ ra lớp ăn bán trú 100% thường xuyên nhằm đảm bảo nề nếp ăn ngủ cho trẻ ở trường.

Mức ăn tối thiểu theo quy định là 15.000/ ngày/1 trẻ;

Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 7 %, thể thấp còi xuống dưới 8 %.

Giáo dục : Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục MN mới có chất lượng.

BKBN đạt tỷ lệ 93 - 95 % trở lên .

Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần đạt: 98 % trở lên , Bé sạch đạt 100 %

100% trẻ 5 tuổi được đánh giá chuẩn và đạt yêu cầu lên trường tiểu học.

Chỉ đạo tham gia các hội thi của nhà trường và của ngành theo kế hoạch đề ra đặc biệt quan tâm đến hội thi GVG cấp huyện chu kỳ ......., hội thi hội khỏe măng non cấp cụm, huyện và hội thi Trường MN đẹp...đạt kết quả tốt.

Các danh hiệu phấn đấu :

  • CSTĐ cấp cơ sở phấn đấu ......................
  • Giáo viên giỏi cấp huyện : .......................
  • Xếp loại CB giáo viên, nhân viên phục vụ: loại tốt đạt 80 - 85%, khá 10 -15 % khá không có CBGVNV không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
  • CBQL: 100% hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • SKKN: 3 - 4 đề tài đề nghị bậc 3 cấp huyện , Phấn đấu 1-2 đề tài bậc 4 cấp tỉnh.

4 .Báo cáo hoạt động của BCH hội năm học .......báo cáo tài chính hội - thông qua nhiệm vụ công tác hội năm học......( Bác .................... báo cáo)

Hoạt động chính của hội phụ huynh:

Các hoạt động chính là xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của hội theo điều lệ

Thay mặt các bậc phụ huynh giám sát các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng , sức khỏe và chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng với nhà trường xd và thực hiện quỹ xã HHGD tăng cường CSVCTB phục vụ dạy và học đúng mục đích.

Giám sát việc cung ứng các loại thực phẩm . chế biến thực phẩm và tổ chức thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non theo quy định.

Cùng với BGH, GVCN các lớp của trường kịp thời động viên thăm hỏi các cháu bị tai nạn ốm đau trong năm. Và động viên các cháu vào dịp các ngày lễ tết như khai giảng, trung thu, lễ hội mừng xuân, 20/11/, tổng kết ….

Cùng với nhà trường chăm lo tôn tạo môi trường cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp an toàn sạch đẹp để cha mẹ các cháu yên tâm khi gửi con vào trường.

Cùng với BGH làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục mầm non và một số hoạt động khác ….

Báo cáo tình hình thu chi quỹ hoạt động hội năm .....

Tổng thu: ........... cháu.
- Quà khai giảng: .......
- Quà HNCBCCVC năm học ................
- Quà trung thu cho trẻ: .......................
- Quà chúc mừng 20/11 cho cô và trẻ: ................
- Quà 8/3: ...........................................................
- Quà tết nguyên đán: .........................................
- Quà tổng kết năm học :....................................
- Chi thăm hỏi các cháu cả năm : ......................
- Chi công tác phí cho CB hội cả năm hoạt động : .............................
Tổng chi : ................. . Thu – Chi ............................

Trình xin ý kiến về Kế hoạch thu chi quỹ hội năm ......................

Dự kiến thu: 275 cháu ( Hộ gđ ) x 30.000 đ/ hộ = 8.25.000 đ

Dự kiến chi như sau :

- Quà khai giảng : ...........
- Quà HNCBCCVC năm học ..................
- Quà trung thu cho trẻ : .........................
- Quà chúc mừng 20/11 cho cô và trẻ :........................
- Quà 8/3 : ...................................................................
- Quà tết nguyên đán: .................................................
- Quà hội thi “Hội khỏe măng non” các cấp: ...............
- Quà tổng kết năm học: ............................................
- Chi thăm hỏi các cháu cả năm: ..............................
- Chi công tác phí cho CB hội cả năm hoạt động: ........................
- Trả nợ âm quỹ năm trước: .........................................................
Tổng chi : .............................................

5. Báo cáo thu chi quỹ vận động XHHGD năm học........... ( Cô ............... Báo cáo )

1. Tiền xã hội hóa tăng cường CSVC

Tồn quỹ năm trước.....................

Thu quỹ XHHGD năm ..................

Tổng thu :..................................

Thu: 280 cháu x 200.000 đ

CBGVNV nhà trường...................

Các nhà bán thực phẩm cho trường..................

Tổng thu :

Chi xã hội hóa năm ......................

Tổng chi..................

Còn..........................

6. Báo cáo các khoản đóng góp năm học ......... , triển khai vận động quỹ XHHGD năm .... ( Cô ................- báo cáo )

6.1. Thông báo các khoản đóng góp trong năm .

a. Thu các khoản đóng góp theo quy định :

Thu học phí: Thực hiện theo Quyết định số ...........UBND 

Cụ thể :

+ Trẻ NT bán trú : 122.000 đ/ tháng, K bán trú: 112.000 đ/ tháng

+ Trẻ MG bán trú : 109.000 đ/ tháng , K bán trú: 62.000 đ/ tháng

(Thu theo 9 tháng trong năm học, tùy theo điều kiện của phụ huynh )

Đơn vị ta thực hiện theo ........... UBND tỉnh của trường MN đạt chuẩn quốc gia là 100 % trẻ ăn bán trú tại trường

Tiền ăn: Phụ huynh mua phiếu tại kế toán và thủ quỹ nhà trường mức ăn 15.000 đ/ trẻ/ ngày.

b. Thực hiện vận động xã hội hoá giáo dục năm............

b.1. Vận động XHHGD tăng cường CSVC

( Hiệu trưởng thông qua nội dung các văn bản trên cho các bậc phụ huynh nghe)

b.2- Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện đúng quy định tại Điều 10 chương II Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT- KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

c. Một số khoản đóng góp thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh được thực hiện theo quy định tại Công văn .............. của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các khoản đóng góp gồm:

- Mua sắm đ/d phục vụ trực tiếp cho học sinh như học tập, sinh hoạt ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi , dạy học sinh; ( Thuê khoán NVGV)

- Tiền nước uống tinh khiết và nước ấm vào mùa đông cho trẻ .

- Phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

d. Các khoản thu – chi hộ cha mẹ trẻ.

Phí bản hiểm thân thể cho trẻ

6.2 - Thông qua kế hoạch vận động XHHGD năm ...................

( có văn bản báo cáo chi tiết kèm theo )

7. Thảo luận : - ý kiến phát biểu các bậc phụ huynh .

Ý kiến 1. Phụ huynh nhất trí các nội dung trong cuộc họp nhà trường vừa triển khai, thực sự yên tâm về CSVC nhà trường và công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học . tự hào khi được gửi con cháu vào trường

+ Đề xuất : Kiểm tra chặt chẽ hơn các nguồn thực phẩm nhập vào trường là từ đâu có nguồn gốc không? Ai nhận và kiểm tra thực phẩm để chế biến món ăn cho trẻ đảm bảo chất lượng giúp phụ huynh yên tâm hơn khi cho con cháu ăn bán trú tại trường.

+ Đề xuất tăng thêm giáo viên cho các lớp đủ 2 GV/ lớp để chăm sóc và dạy trẻ chất lượng hơn.

Ý kiến 2: Nhất trí như ý kiến 1 đề nghị thực hiện nghiêm túc giờ đón trả trẻ để phụ huynh biết lịch đưa đón trẻ đúng giờ, nhất trí không trả trẻ buổi trưa để các cháu yên tâm học và ăn bán trú đảm bảo mà không trông ngóng bố mẹ đón sớm.

+ Băn khoan đội ngũ cô nuôi có đảm bảo chất lượng không? Bởi vì nhỡ không đảm bảo chất lượng thì phục vụ các cháu không yên tâm sợ trẻ ăn không ngon không biết nhận xét ảnh hưởng đến sức khỏe.

+ Đề xuất lãnh đạo cấp trên có chế độ cho nhân viên như giáo viên để họ yên tâm công tác phục vụ các cháu tốt hơn.

Ý kiến 3. Nhất trí các nội dung họp của nhà trường, nhất trí các khoản đóng góp nhà trường triển khai.

+ Đề xuất tiền nhân viên cấp trên chi trả để giảm phần đóng góp của phụ huynh vì điều kiện phụ huynh là thuần nông cả đời sống khó khăn đã phải đảm bảo tiền học phí, tiền ăn và ủng hộ xây dựng CSVC nhà trường rồi. Nhân viên cũng nên được biên chế như giáo viên dạy để họ đảm bảo đời sống yên tâm công tác.

+ Gia đình không đủ điều kiện cho con ăn bán trú trưa xin về .

+ Đề xuất cán bộ y tế nhà trường quan tâm và xử lý kịp thời những trẻ bị bệnh hay tai nạn đột xuất ở trường.

+ Giáo viên quản trẻ chặt hơn không để trẻ chơi ngoài nắng .

Giải trình của chủ trì hội nghị: Ghi nhận và cám ơn tất cả ý kiến góp ý của phụ huynh cho nhà trường trong việc quản lý chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ .

+ Về nhân viên nuôi dưỡng khi được nhận vào làm việc tại trường phải đảm bảo có chuyên môn tức là phải có chứng nhận đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ, ngoài ra phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng , thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế hoạt động cơ quan, đảm bảo ATTP cho trẻ, thái độ phục vụ các cháu và phụ huynh tốt, có ý thức học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ kể cả chế biến món ăn cho trẻ và nghiệp vụ chuyên môn mầm non để đảm bảo CSNDGD trẻ.

+ Chế độ của NVND hiện tại tỉnh chưa đủ nguồn kinh phí để chi cho bậc học mầm non, GV thiếu nhiều nhưng chưa được hợp đồng vì vầy nhân viên chưa có chế độ lương như các GVMN khác nhà trường trước mắt đang phải nhờ phụ huynh ủng hộ kinh phí thuê khoán cô nuôi làm thay nhiệm vụ cha mẹ trong công tác CSNDGD trẻ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng , trường sẽ ghi nhận ý kiến và tham mưu lên các cấp lãnh đạo khi có chế độ của nhà nước sẽ không huy động nguồn từ phụ huynh nữa.

+ Về tỷ lệ giáo viên toàn tỉnh cũng mới chỉ cho phép tỷ lệ 1,5 GV/ lớp bán trú , trường MN Diễn trường cũng nằm trong khó khăn chung , BGH sẽ ghi nhận và tiếp tục tham mưu với lãnh đạo đẻ sớm có GV tăng cường đảm bảo chất lượng dạy và học.

+ Về thực phẩm ưu tiên hợp đồng với những gia đình có giấy phép kinh doanh , có giấy chứng nhận ATTP của cấp có thẩm quyền, làm hợp đồng có đầy đủ thành phần BCH hội phụ huynh, BGH nhà trường, NV y tế, đại diện lãnh đạo địa phương.

+ Hàng ngày khi nhận thực phẩm đều có đại diện BGH, BCH hội, nhân viên nuôi dưỡng và y tế của đơn vị kiểm tra chất lượng thực phẩm, cân số lượng ký tay 3 vào sổ nhận thực phẩm để làm căn cứ xây dựng thực đơn và công khai chế độ ăn của trẻ trong ngày tại bảng cho phụ huynh kiểm tra.
+ Nhân viên y tế chỉ làm nhiệm vụ sơ cứu ban đầu trong khả năng của mình sau đó báo với gia đình và chuyển cháu qua trạm y tế để xử lý nếu cần .

+ Giờ đón trả trẻ trường thực hiện nghiêm túc theo quy định về thời gian biểu mùa hè và mùa đông, tổ chức ăn bán trú 100% nên buổi trưa không trả trẻ , phụ huynh vì điều kiện khó khăn không thể có tiền cho con ăn cơm nhà trường cho phép đưa chế độ ăn của cháu ở nhà đến trường cho trẻ nhưng với điều kiện gia đình phải có cam kết chịu trách nhiệm về thức ăn đưa đến trường.

8. Bầu BCH hội phụ huynh của lớp năm học...............

BCH hội phụ huynh nhà trường :

1. .................................

2..................................

Mỗi lớp 3 chấp hành hội (Về các lớp bầu)

9. Kết luận và bế mạc hội nghị

a. Các nội dung cuộc họp về các kết quả đạt đựơc , nhiệm vụ trọng tâm, công tác hội, báo cáo công khai các loại quỹ XHHGD, Thuê khoán cô nuôi, quỹ hội ... năm ........... và nhiệm vụ trọng tâm năm ................, nội quy của nhà trường trong việc đón trả trẻ phụ huynh nhất trí hoàn toàn không có ý kiến phản ánh gi.

b. Các khoản đóng góp năm học ............

Tiền học phí: theo QĐ .................... thu một mức học bán trú áp dụng cho trường chuẩn quốc gia.

Các khoản đóng góp khác theo thỏa thuận của nhà trường và cha mẹ trẻ:

+ XHHGD tăng cường CSVC: Trên tinh thần tự nguyện vận động theo kế hoạch XHHGD trường đã xây dựng

+ Thuê khoán cô nuôi: Thu đủ bù chi cho 6 nhân viên và 1 Giáo viên tăng cường cho 2 lớp 4 tuổi đông cháu: chi trả 1.600.000 đến 1.700.000 đ/ người

+ Đồ dùng, tài liệu, học liệu: Phụ huynh nhờ giáo viên mua tại thiết bị phòng giáo dục cho đảm bảo chất lượng và cùng loại giữa đồ dùng của trẻ với nhau.

+ Tiền nước uống: Đại diện hội phụ huynh đề nghị ký hợp hợp đồng với công ty nước thủy tiên theo số lượng trẻ đi học học trong năm.

+ Quỹ hoạt động hội phụ huynh: Phụ huynh thống nhất kế hoạch của BCH hội về dự kiến chi đóng 30.000 đ/ hộ/ năm.

Các khoản thu - chi hộ:

+ Bảo biểm học sinh: Tự nguyện

Biểu quyết : 100% phụ huynh nhất trí

Biên bản kết thúc vào hồi 16 giờ 0 phút cùng ngày.

Thư ký Hội trưởng CMHS Hiệu Trưởng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Tìm Đáp Án.

09 Tháng chín, 2020

Tài liệu mới nhất