Giấy mời giao lưu, họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 19 Tháng mười, 2020

Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 20-10 TimDapAnxin chia sẻ đến các bạn mẫu giấy mời họp mặt ngày 20-10 file doc để các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

1. Định nghĩa giấy mời giao lưu ngày 20/10 là gì?

Giấy mời giao lưu ngày 20/10 là mẫu bản giấy mời được lập ra để mời khách đến giao lưu nhân ngày 20/10. Mẫu nêu rõ thông tin người được mời, địa điểm tham dự, nội dung giao lưu...

2. Giấy mời giao lưu ngày 20/10

BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN .................

BAN NỮ CÔNG

V/v: mời tham gia Chương trình kỷ niệm 20/10/...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.........., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Tổ Nữ công các đơn vị thuộc ...

Nhân kỷ niệm ... năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/20..), được sự đồng ý của Lãnh đạo ... và Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn ............ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề ……………………………. nhằm động viên tinh thần cho cán bộ công chức nữ cơ quan ………………, giúp các chị em có thêm kiến thức làm đẹp tạo sự tự tin hơn nữa trong công tác, trong giao tiếp tại công sở, cộng đồng và xã hội.

Mục đích của chương trình là nhằm:

Thông qua hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, giúp chị em phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, phát huy tinh thần đoàn kết và lạc quan, sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức Tư pháp vượt qua khó khăn, thách thức góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Bộ .

  • Địa điểm: ………………….
  • Thành phần: Toàn thể chị em phụ nữ cơ quan ……………….

Dự kiến chương trình:

  1. Giới thiệu về công ty.
  2. Giới thiệu ………………..
  3. Phát phiếu bốc thăm trúng thưởng
  4. Giao lưu và tặng quà

Ban Nữ công Công đoàn ……………… trân trọng đề nghị Tổ nữ công Các đơn vị thông báo cho tất cả nữ của đơn vị mình tham dự Chương trình giao lưu nói trên.

Đề nghị các Tổ nữ công thông báo danh sách cán bộ tham dự về Ban Nữ công, Công đoàn …………. Thời gian đăng ký chậm nhất là vào 16 giờ chiều Thứ …, ngày …/10/20… để chúng tôi kịp tổng hợp và chuẩn bị các công việc hậu cần cho Chương trình.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ đ/c ………………….

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của các Tổ Nữ công./.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

3. Mẫu giấy mời gặp mặt 20/10

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG …….

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày . tháng 10 năm 2020

GIẤY MỜI

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc

Nhân dịp …… năm ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Ban Thường vụ, Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục ….. tổ chức:

KỶ NIỆM .. NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

* Thành phần:

- …………………………………….

- ……………………………………

* Nội dung:

- Mít tinh Kỷ niệm …… năm ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Trao giải thưởng cuộc thi ………………………………………..……….

- Nghe nói chuyện chuyên đề: …………………………………………….

- Giao ban công tác công đoàn giữa học kỳ I năm học 2020-2021

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày …. tháng 10 năm 2020 (Thứ ….)

* Địa điểm: ……………………………………………………………….

(……………………………………………………………………………………)

Đề nghị các đồng chí tới dự đầy đủ, đúng giờ.

Ghi chú:

Đ/c Chủ tịch Công đoàn thông báo tới CBGV có tên trong danh sách đạt giải tới dự Hội nghị đầy đủ, mặc lễ phục và ngồi hàng ghế 1,2.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

19 Tháng mười, 2020

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tài liệu mới nhất