Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 26 Tháng tám, 2021

Đáp án cuộc thi  trực tuyến Tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chi tiết cho từng tuần. Cuộc thi  tổ chức theo hình thức trực tuyến trong vòng 4 tuần từ ngày 19/8 - 15/9/2021, thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19.8 đến 15.9, dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước, thông qua app Thanh niên Việt Nam. Nội dung thi tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển Hội LHTN Việt Nam; các chương trình, phong trào, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Hội; lãnh đạo Hội các thời kỳ; các hội viên, thanh niên tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều cống hiến cho công tác hội và phong trào thanh niên trong 65 năm qua.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Tuần 2

Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã xác lập bao nhiêu chỉ tiêu thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024?

A. 9

B. 12

C.10

D. 8

Câu 2. Nghệ sỹ nào là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2019 - 2024?

A. Hoài Linh
B. Tự Long
C. Xuân Bắc
D. Trấn Thành

Câu 3. Tại Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 1/1957, đồng chí nào được cử làm Tổng Thư ký của Trung ương Hội?

A. Đồng chí Vũ Quang
B. Đồng chí Hoàng Quốc Việt
C. Đồng chí Nguyễn Ngọc San
D. Đồng chí Phạm Hùng

Câu 4. Trong thư gửi thanh niên năm 1947, Bác Hồ đã dặn dò thanh niên phải kiên quyết làm bằng được những điều gì để có thể gây dựng được một phong trào thanh niên to lớn và mạnh mẽ?

A. Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước; Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu quyết làm cho kỳ được
B. Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý. Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc
C. Quyết tâm làm gương về mặt: siêng nǎng, tiết kiệm, trong sạch; Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc; Nói ít làm nhiều, thân ái đoàn kết
D. Tất cả các điều trên

Câu 5. Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần I được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 2/1950 tại Việt Bắc
B. Tháng 2/1950 tại Hà Nội
C. Tháng 2/1950 tại Cao Bằng
D. Tháng 2/1950 tại Hà Giang

Câu 6. Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có địa chỉ website?

A. www.thanhgiong.vn
B. www.thanhnien.vn
C. www.doanthanhnien.vn
D. www.tienphong.vn

Câu 7. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

A. Đội hình hàng dọc
B. Đội hình hàng ngang
C. Đội hình chữ U
D. Đội hình vòng tròn

Câu 8. Thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có quyền hạn gì?

A. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội các cấp
B. Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấp
C. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình và mục tiêu chung
D. Cả 3 phương án trên

Câu 9. Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

A. 6/1927
B. 6/1928
C. 8/1929
D. 7/1929

Câu 10. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

A. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc
B. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp
C. Ban Chấp hành Đoàn các cấp
D. Ban Thường vụ Đoàn các cấp

Câu 11. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Thủ đô Hà Nội
B. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Hải Phòng
C. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Thành phố Huế
D. Từ ngày 13 – 15/01/2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 12. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có bao nhiêu anh, chị giữ chức danh Chủ tịch Hội?

A. 12 Anh, chị
B. 13 Anh, chị
C. 18 Anh, chị
D. 15 Anh, chị

Câu 13. Khẩu hiệu “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh” là khẩu hiệu của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ?

A. Lần thứ IV
B. Lần thứ III
C. Lần thứ II
D. Lần thứ I

Câu 14. Tư thế nghỉ trong nghi thức Hội?

A. Chân trái hơi chùng xuống; Tay nắm hờ, khép sát đùi
B. Chân trái hơi chùng xuống; Tay duỗi, các ngón tay khép hờ thoải mái
C. Chùng chân nào cũng được miễn sao thoải mái; Tay nắm hờ, khép sát đùi
D. Chùng chân nào cũng được miễn sao thoải mái; Tay duỗi, các ngón tay khép hờ thoải mái

Câu 15. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

A. Cuối tháng 3/1929
B. Đầu tháng 3/1929
C. Tháng 4/1929
D. Tháng 5/1929

Câu 16. Tổ chức cơ sở Đoàn là gì?

A. Chi đoàn cơ sở
B. Đoàn cơ sở
C. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận
D. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

A. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
B. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp
C. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp
D. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 18. Cuối năm 1969, một phong trào của sinh viên học sinh bùng lên và thu hút hàng chục vạn thanh niên tham gia, đó là phong trào?

A. “Hát cho dân tôi nghe”
B. “Tiếng hát những người đi tới”
C. “Theo nhịp bước lên đàng”
D. Tất cả đều sai

Câu 19. Phong trào "vô sản hóa" năm 1928 được phát động bởi?

A. Việt Nam Cách mạng đảng
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
C. Việt Nam Quốc dân đảng
D. Tân Việt Cách mạng đảng

Câu 20. Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

A. Tân Việt cách mạng Đảng
B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
C. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội
D. Cả a, b và c

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Tuần 1

Câu 1. Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội?

A. Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân

B. Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 2. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

A. Đội hình hàng dọc

B. Đội hình hàng ngang

C. Đội hình chữ U

D. Đội hình vòng tròn

Câu 3. Thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có quyền hạn gì?

A. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội các cấp

B. Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấp

C. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình và mục tiêu chung

D. Cả 3 phương án trên

Câu 4. Hội viên có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 2 nhiệm vụ

B. 4 nhiệm vụ

C. 3 nhiệm vụ

D. 5 nhiệm vụ

Câu 5. Theo Luật Thanh niên năm 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên.

B. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 6. Động tác chào của Hội được sử dụng trong trường hợp nào?

A. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong đời thường

B. 1 trường hợp: chào trong nghi lễ

C. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt

D. 3 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt, chào khi gặp nhau bình thường

Câu 7. Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chương, mấy điều?

A. 7 chương - 27 điều

B. 8 chương - 27 điều

C. 7 chương - 28 điều

D. 8 chương - 28 điều

Câu 8. Nhiệm kỳ của Đại hội, hội nghị đại biểu từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

A. 5 năm/2 lần

B. 5 năm/1 lần

C. 4 năm/1 lần

D. Tất cả đều sai

Câu 9. Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III, ai được bầu là Chủ tịch?

A. Anh Hồ Đức Việt

B. Chị Trương Thị Mai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Tất cả đều sai

Câu 10. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương bao nhiêu anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam?

A. 130

B. 157

C. 137

D. 155

Câu 11. Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

D. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Câu 12. Bác sĩ, Anh hùng lao động đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hà Quang Dự

B. Hoàng Bình Quân

C. Nguyễn Phước Lộc

D. Phạm Ngọc Thạch

Câu 13. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng?

A. 1 chức năng

B. 2 chức năng

C. 3 chức năng

D. 4 chức năng

Câu 14. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 4 kỳ Đại hội

B. 5 kỳ Đại hội

C. 6 kỳ Đại hội

D. 8 kỳ Đại hội

Câu 15. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

A. Chánh cương vắn tắt

B. Sách lược vắn tắt

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

D. Cả A, B và C  

Câu 16. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

A. Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam

B. Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam

C. Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình

D. Trung tâm giới thiệu việc làm

Câu 17. Bài hát Lên Đàng được sáng tác năm nào?

A. 1947

B. 1956

C. 1944

D. 1988

Câu 18. Chủ đề Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là gì?

A. Khát vọng Tuổi trẻ dựng xây đất nước

B. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

C. Tôi yêu Tổ quốc tôi

D. Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 19. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

A. 1920

B. 1921

C. 1923

D. 1924

Câu 20. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra. Các bạn có thể tham khảo: Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 bao gồm phần thi trắc nghiệm và tự luận cho các bạn tham khảo chuẩn bị cho cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc thi Tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát động ngày 28.7.2021. Thời gian bắt đầu thi là ngày 30.7.2021 và thời gian kết thúc là ngày 25.8.2021.

26 Tháng tám, 2021