Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 21 Tháng tám, 2020

Đáp án 29 câu hỏi trắc nghiệm chương trình tổng thể giúp các thầy cô có thể dễ dàng và nhanh chóng hoàn thiện chương trình tập huấn GDPT 2018. Mời quý thầy cô cùng tham khảo Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể trong bài viết chi tiết dưới đây.

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục; tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh; đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh.

Lưu ý: Mỗi câu hỏi có thể có 1 hoặc nhiều đáp án đúng. Bên dưới là các đáp án đúng TimDapAnđã trình bày.

Đáp án 29 câu hỏi trắc nghiệm chương trình tổng thể

Câu 1: Các văn kiện của Đảng và Nhà nước xác định định hướng chung về đổi mới chương trình GDPT là gì?

A. Đổi mới chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học

B. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT, kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp.

C. Góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiền năng của mỗi học sinh

Câu 2: Chương trình GDPT có mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất gì?

B. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Câu 3: Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

B. Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất

C. Năng khiếu

D. Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo

Câu 4: Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông là: Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh:

A. Làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời

C. Định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội

D. Có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại

Câu 5: Chương trình giáo dục phổ thông giúp học sinh:

A. Hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực

B. Định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Câu 6: Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh:

A. Hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực.

Câu 7: Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh:

A. Tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân

B. Có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân

C. Tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp hóa.

Câu 8: Dạy học hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh có đặc điểm nổi bật nhất là: Chú trọng hình thành và phát triển các......(1) và ........(2) cốt lõi của con người hiện đại thông qua tổ chức dạy học nội dung kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại, hài hòa đức - trí - thể -mỹ......

A. (1) năng lực; (2) phẩm chất

Câu 9: Dạy học tích hợp là định hướng dạy học huy động, kết hợp liên hệ các yếu tố có....... (1) với nhau của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khoa học để giải quyết hiệu quả các vấn đề......... (2) trong đó mức độ cao nhất là hình thành các môn học tích hợp.

D. (1) liên quan, (2) thực tiễn

10. Các môn học, hoạt động giáo dục tích hợp của CT GDPT 2018 ở cấp tiểu học là:

A. Tự nhiên và xã hội, địa lý và lịch sử, khoa học, hoạt động trải nghiệm

11. Các môn học, hoạt động giáo dục tích hợp của CT GDPT 2018 ở cấp THCS là:

B. Khoa học tự nhiên, Lịch sử và địa lý, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

12. Thời lượng giáo dục cấp THCS trong CT GDPT 2018 là?

B. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, khuyến khích các trường THCS đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của bộ gddt

13. Thời lượng giáo dục cấp THPT trong CT GDPT 2018 là?

C. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, khuyến khích các trường THPT đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của bộ gddt

14. Định hướng nội dung giáo dục của chương trình GDPT 2018 là:

Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện mục tiêu giáo dục, hình thành, phát triển ......(1) và ......(2) cho học sinh thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học...........

A. (1) phẩm chất, (2) năng lực

15. Nội dung giáo dục gồm 2 giai đoạn có đặc điểm sau:

A. Giai đoạn giáo dục cơ bản thực hiện phương châm giáo dục toàn diện và tích hợp.......

B. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp thực hiện phương châm giáo dục..........

C. Cả 2 giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp........

16. Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp.......(1) hóa hoạt động của người học................. khả năng tự học, phát huy..........(2)......

A. (1) tích cực, (2) tiềm năng

17. CT GDPT 2018 xác định mục tiêu kết quả giáo dục là

B. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đtạ của chương trình và sự tiến bộ của học sinh

C. Để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát triển CT

D. Bảo đảm sự tiến bộ của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục

18. Những thách thức từ đội ngữ thực hiện chương trình về:

D. Chưa thực hiện giao quyền tự chủ cho trường phổ thông

19. Những thách thức từ đội ngữ thực hiện chương trình về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình:

A. Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh, Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học, thực hiện 1 chương trình, nhiều SGK

20. Một số yêu cầu mà nếu không đảm bảo được thì chương trình rất khó thực hiện là:

A. Các trường phổ thông phải đảm bảo sĩ số lớp học, theo đúng quy định của Bộ GDDT

C. Các trường tiểu học cần thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, tối thiểu cũng phải tổ chức dạy được 5 buổi/tuần

D. Lớp học nên được bố trí phù hợp với yêu cầu làm việc nhóm thường xuyên

21. Chọn một phương án SAI Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh:

A. Hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực

22. Trong Chương trình GDPT 2018, phẩm chất của người học được hình thành và phát triển bằng những con đường:

B. Thông qua nội dung kiến thức của một số môn học; Thông qua phương pháp giáo dục

23. Thời lượng giáo dục cấp tiểu học trong chương trình GDPT 2018 là

D. Thống nhất toàn quốc dạy 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học

24. Chọn các phương án đúng Các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THCS là:

A. Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật; Hoạt động trải nghiệm; Nội dung giáo dục của địa phương.

C. Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

D. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; ở lớp 8 và lớp 9, các môn học Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm và Nội dung giáo dục của địa phương có chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp.

25. Chọn phương án đúng nhất để điền từ vào chỗ trống ở đoạn văn sau:

Các chuyên đề học tập trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT được hiểu là: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số _____ __ học tập (1) tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ____ _____ (2) nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

A. (1) chuyên đề; (2) định hướng;

26. Chọn các phương án đúng Một số điểm kế thừa của Chương trình GDPT 2018 so với Chương trình GDPT 2006 được thể hiện như sau:

A. Về mục tiêu giáo dục, Chương trình GDPT 2018 tiếp tục được xây dựng trên quan điểm coi mục tiêu GDPT là giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mĩ.

B. Về phương châm giáo dục, Chương trình GDPT 2018 kế thừa các nguyên lí giáo dục nền tảng như “Học đi đôi với hành”, “Lí luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và xã hội”.

D. Về nội dung giáo dục, những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình GDPT hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.

Câu 27: CT GDPT 2018 xác định mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là:

B. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh

C. Để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình

D. Bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Câu 28: Chọn một phương án SAI Một số điểm khác của chương trình GDPT 2018 so với chương trình GDPT 2006 là:

C. Chương trình GDPT 2018 bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc

Câu 29: Một số yêu cầu mà nếu không bảo đảm được thì chương trình rất khó thực hiện là:

A. Các trường phổ thông phải bảo đảm sĩ số lớp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Các trường tiểu học cần thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, tối thiểu cũng phải tổ chức dạy được 6 buổi/tuần.

D. Lớp học nên được bố trí phù hợp với yêu cầu làm việc nhóm thường xuyên.

21 Tháng tám, 2020

Tài liệu mới nhất