Cách sử dụng hàm RATE để tính lãi suất trong Excel

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 18 Tháng sáu, 2020

Tính lãi suất là công việc thường gặp đối với các kế toán hay nhân viên ngân hàng. Việc sử dụng hàm RATE để tính lãi suất trong Excel sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian và tính toán chính xác nhất.

1. Cấu trúc hàm RATE

Cú pháp hàm: =RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

Trong đó:

 • Nper: đối số bắt buộc, là kỳ hạn của khoản vay.
 • Pmt: đối số bắt buộc, là số tiền thanh toán mỗi kỳ.
 • Pv: đối số bắt buộc, là số tiền vay.
 • Fv: đối số tùy chọn, là số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng.
 • Type: đối số tùy chọn, là số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.
 • Guess: đối số tùy chọn, là ước đoán của bạn về lãi suất.

Lưu ý:

 • Đối số pmt bao gồm cả tiền gốc và lãi thanh toán mỗi kỳ. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số fv.
 • Nếu fv được bỏ qua, thì nó được giả định là 0.
 • Nếu type là 0 hoặc bỏ qua, có nghĩa là thời điểm thanh toán vào cuối mỗi kỳ.
 • Nếu type là 1, có nghĩa là thời điểm thanh toán vào đầu mỗi kỳ.
 • Nếu guess bị bỏ qua số đoán, nó được giả định là 10 phần trăm.

2. Cách sử dụng hàm RATE

Ví dụ bạn vay ngân hàng một khoản 100tr. Hàng tháng bạn phải trả gốc và lãi 2tr trong vòng 6 năm. Yêu cầu tính toán lãi suất của khoản vay.

Cách sử dụng hàm RATE để tính lãi suất trong Excel

Áp dụng cấu trúc hàm như trên ta có công thức tính lãi suất hàng tháng như sau:

=RATE(B5*12;-B4;B3)

Ta cần lấy B5 nhân với 12 do thời hạn vay ở đây là năm còn số tiền thanh toán là hàng tháng.

Cách tính lãi suất bằng hàm RATE

Để tính lãi suất theo năm thì ta chỉ cần lãi suất theo tháng nhân với 12. Hoặc sử dụng hàm như sau:

=RATE(B5;-B4*12;B3)

Hàm tính lãi suất trong Excel

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm RATE để tính lãi suất của khoản vay trong Excel. Chúc các bạn thành công.

Mời các bạn tham khảo thêm tại mục thủ thuật văn phòng trong phần tài liệu.

 • Cách viết số mũ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
 • Hướng dẫn cách chèn file Excel vào Word
 • Cách tô màu xen kẽ các dòng, các cột trong Excel
18 Tháng sáu, 2020

Tài liệu mới nhất