Các bộ tem phát hành nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 09 Tháng hai, 2020

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, tổng công ty Bưu chính Việt Nam thường phát hành các bộ tem kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ. Trong bài viết này TimDapAnxin chia sẻ đến các bạn tất cả những bộ tem đã được phát hành nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác từ trước đến nay.

Các bộ tem phát hành nhân kỷ niệm sinh nhật Bác

 • 1) Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 02 - Phát hành năm 1949)
 • 2) Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 03 - Phát hành năm1951)
 • 3) Bộ tem "Kỷ niệm 67 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 022 - Phát hành ngày 19/5/1957)
 • 4) Bộ tem "Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 070 - Phát hành ngày 19/5/1960)
 • 5) Bộ tem "Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 162 - Phát hành ngày 19/5/1965)
 • 6) Bộ tem "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 239 - Phát hành ngày 19/5/1970)
 • 7) Bộ tem "Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 252 - Phát hành ngày 19/5/1971)
 • 8) Bộ tem "Kỷ niệm 82 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 267 - Phát hành ngày 19/5/1972)
 • 9) Bộ tem "Kỷ niệm 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 298 - Phát hành ngày 19/5/1975)
 • 10) Bộ tem "Kỷ niệm 88 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 335 - Phát hành ngày 19/5/1978)
 • 11) Bộ tem "Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 363 - Phát hành ngày 19/5/1980)
 • 12) Bộ tem "Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 469 - Phát hành ngày 06/7/1985)
 • 13) Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 591 - Phát hành ngày 11/5/1990)
 • 14) Bộ tem "Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 828 - Phát hành ngày 19/5/2000)
 • 15) Bộ tem "Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 991 - Phát hành ngày 19/5/2010)

1) Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 02 - Phát hành năm 1949)

Trong điều kiện vô cùng khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954), để phục vụ nhu cầu gửi thư của quân và dân ta, đến năm 1949 Bưu điện Việt Nam mới phát hành bộ tem thứ hai "Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh"(MS 02), theo sắc lệnh 39/SL ngày 21/5/1949 của Chủ tịch Chính phủ.Tác giả bộ tem này là hoạ sĩ Nguyễn Sáng, người đã thể hiện thành công bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam.

Bộ tem gồm 02 mẫu, khuôn khổ 28x43 (mm), số răng 7, in Typo một màu tại Nhà in Trung ương Việt Bắc

2) Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 03 - Phát hành năm1951)

Bộ tem gồm 03 mẫu do họa sỹ Bùi Trang Chước thiết kế, khuôn khổ 40x26 (mm), số răng 11,5, in ốp-xét một màu tại nhà in Trung ương Việt Bắc.

Năm 1954, bộ tem này được dùng lại in đè chữ "TT" trên mặt tem (loại không răng) để sử dụng như một dạng tem "Thiếu cước". Chữ TT được in trong khung hình thoi theo cách thủ công, thường có mầu đỏ hoặc tím, nâu, đen.

Đây là bộ tem in đè và cũng là bộ tem "Thiếu cước" đầu tiên của Bưu điện Việt Nam phát hành. Bộ tem này được sử dụng để dán lên những bì thư mà người gửi thư dán tem không đủ cước cho bức thư và người nhận muốn nhận bức thư phải trả tiền mua mẫu tem "Thiếu cước" này để bù vào cước thư bị thiếu.

Cũng trong năm 1954, bộ tem này một lần nữa được sử dụng để in đè giá tiền mới (10đNH - 10đNH - 20đNH) thay cho giá tiền cũ trên mẫu tem:

Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập và phát hành tiền Ngân hàng thay thế đồng tiền trước đây do Bộ Tài chính phát hành sử dụng từ 01/12/1945. 1 đồng Ngân hàng (NH) sẽ có giá trị tương đương 10 đồng do Bộ Tài chính phát hành.

3) Bộ tem "Kỷ niệm 67 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 022 - Phát hành ngày 19/5/1957)

Bộ tem gồm 04 mẫu do họa sỹ Ngô Tôn Đệ thiết kế theo ảnh chụp của nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, khuôn khổ 28x37 (mm), số răng 13, tem được in ốp-xét một mầu, theo hình thức thay mầu đổi giá tại Nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Ngày phát hành chính thức của bộ tem là này 19/5/1957, tuy nhiên 02 mẫu tem cuối của bộ tem (có giá mặt 20đ và 60đ) lại được phát hành muộn hơn vào ngày 13/12/1957.

4) Bộ tem "Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 070 - Phát hành ngày 19/5/1960)

Bộ tem gồm 03 mẫu tem và 02 mẫu Blốc do họa sỹ Nguyễn Thế Vinh thiết kế. Tem có 2 khuôn khổ là 27x40 (mm) và 29x43 (mm) có số răng 11; blốc không răng có 2 khuôn khổ là 29x85 (mm) và 58x78 (mm), được in ốp-xét hai mầu và ba mầu tại Nhà in Tiến bộ.

5) Bộ tem "Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 162 - Phát hành ngày 19/5/1965)

Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, khuôn khổ 28x39 (mm), số răng 11. Tem in ốp-xét ba mầu theo hình thức thay mầu đổi giá, tại Nhà in Tiến bộ.

6) Bộ tem "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 239 - Phát hành ngày 19/5/1970)

Bộ tem gồm 03 mẫu tem và 02 mẫu blốc do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế gồm 03 mẫu tem khuôn khổ 32x44 (mm), số răng 11 và 02 mẫu blốc tem không răng khuôn khổ 133x93 (mm), in ốp-xét nhiều mầu tại Nhà in Tiến bộ.

7) Bộ tem "Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 252 - Phát hành ngày 19/5/1971)

Bộ tem gồm 04 mẫu tem và 01 blốc do họa sỹ Bùi Trang Chước thiết kế dựa trên khuôn mẫu Huy hiệu Hồ Chủ Tịch. 04 mẫu tem có khuôn khổ 40x40(mm), số răng 11, in thay mầu đổi giá; mẫu blốc không răng, khuôn khổ 90x130(mm); in ốp-xét nhiều mầu tại Nhà in Tiến bộ.

Huy hiệu Bác Hồ là phần thưởng do Bác Hồ trực tiếp tặng cho các cá nhân có những gương làm việc tốt; phần thưởng này có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục, động viên mọi người dân Việt Nam khi có những gương làm việc tốt mà Bác Hồ đọc được trên báo chí vào những năm 1959 đến năm 1969.

8) Bộ tem "Kỷ niệm 82 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 267 - Phát hành ngày 19/5/1972)

Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, khuôn khổ 40x33 (mm), số răng 11. Tem được in ốp-xét ba mầu tại Nhà in Tiến bộ.

Bộ tem thể hiện hình hai địa danh đã gắn liền với cuộc đời của Bác là: Nhà ở Kim Liên (Nghệ An) nơi Bác được sinh ra và Nhà sàn ở Thủ đô Hà Nội, nơi Bác sống và làm việc trong suốt khoảng thời gian hòa bình được lập lại ở miền Bắc và cũng là nơi Bác đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 02/9/1969.

9) Bộ tem "Kỷ niệm 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 298 - Phát hành ngày 19/5/1975)

Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, gồm 02 mẫu tem, khuôn khổ 28x42(mm), số răng 11, in ốp xét nhiều mầu theo hình thức thay mầu đổi giá tại Nhà in Tiến bộ.

10) Bộ tem "Kỷ niệm 88 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 335 - Phát hành ngày 19/5/1978)

Bộ tem gồm 02 mẫu do ba họa sỹ Trần Lượng, Đặng Quý Quyền và Đỗ Việt Tuấn cùng thiết kế, có khuôn khổ 29x40(mm) và 44x28(mm), số răng 11, in ốp-xét nhiều mầu tại Nhà in Tiến bộ.

- Mẫu 1 thể hiện hình ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn (theo ảnh chụp của nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long, chụp vào tháng 9/1960 nhân dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3).

- Mẫu 2 thể hiện hình ảnh Lăng Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội.

11) Bộ tem "Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 363 - Phát hành ngày 19/5/1980)

Bộ tem gồm 02 mẫu do ba họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế thể hiện hình ảnh chân dung Bác Hồ tại các thời kỳ khác nhau. Tem có khuôn khổ 29x41(mm), số răng 11,25, in ốp-xét nhiều mầu tại Nhà in Tiến bộ.

12) Bộ tem "Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 469 - Phát hành ngày 06/7/1985)

Bộ tem gồm 04 mẫu tem và 01 blốc do họa sỹ Nguyễn Hiệp thiết kế khắc họa lại một số hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác: Bác Hồ trên đài quan sát tại trận Đông Khê (chiến dịch biên giới 1950); Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc; Bác Hồ làm việc trong vườn Phủ Chủ Tịch, cùng với hình ảnh chân dung của Bác được thể hiện trên mẫu tem và Blốc.

Mẫu tem có khuôn khổ 50x40(mm) và 40x50(mm), số răng 13x13,5; mẫu Blốc khuôn khổ 76x100 (mm), in ốp-xét nhiều màu tại Cuba.

13) Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 591 - Phát hành ngày 11/5/1990)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người đã suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no, bình đẳng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là Danh nhân Văn hóa thế giới. Cũng nhân dịp này, Bưu điện Việt Nam đã phát động cuộc thi thiết kế mẫu tem kỷ niệm 100 năm sinh của Bác Hồ trên quy mô toàn quốc. Bộ tem của họa sỹ Trần Thế Vinh đã đoạt giải Nhì (giải cao nhất) trong cuộc thi và đã được tổ chức phát hành đặc biệt nhân sự kiện này.

Bộ tem gồm 06 mẫu tem và 01 blốc ghi lại những hình ảnh của Bác Hồ gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Người. Đặc biệt hình ảnh nền của blốc là những địa danh gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động Cách mạng của Người: nhà ở Hoàng Trù; cảng Nhà Rồng; tầu La-tút-sơ Tơ-rê-vin; ngõ Com-poăng (Pari); đường Văn Minh - Quảng Châu (Trung Quốc); đình Tân Trào; nhà sàn ở Hà Nội.

Mẫu tem có khuôn khổ 31x46(mm), số răng 13; blốc khuôn khổ 87x94(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in tem Bưu điện.

14) Bộ tem "Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 828 - Phát hành ngày 19/5/2000)

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2000)" gồm 1 mẫu, giá mặt 400đ, giới thiệu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ngôi nhà thuở ấu thơ ở Kim Liên - Nghệ An.

Chân dung Bác được thể hiện rất chi tiết: với khuôn mặt phúc hậu, vầng trán cao, rộng mênh mông, giàu trí tuệ, đôi mắt sáng hiền từ, nụ cười rạng rỡ, nhân ái, đầy vị tha...là nét đẹp bình dị nhưng vô cùng thanh cao trong tâm hồn của Người.

Bộ tem do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), số răng 13, in ốp-xét nhiều mầu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

15) Bộ tem "Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 991 - Phát hành ngày 19/5/2010)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc Việt Nam - Người sáng lập ra Đảng và nhà nước Việt Nam. Hình ảnh cùng thân thế, sự nghiệp của Người in đậm trong ký ức và nỗi nhớ không nguôi của mỗi người dân Việt Nam, cũng như nhiều dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Năm 2010, kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đã ban hành quyết định số 505/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010) và 20 năm UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất Việt Nam" (1990-2010).

Nhân dịp này, ngày 19/5/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)" gồm 1 mẫu giá mặt 2.000đ.

Bộ tem do họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), số răng 13, in ốp-xét nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện

Trên tem là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh - với khuôn mặt phúc hậu, vầng trán cao, rộng mênh mông, giàu trí tuệ, đôi mắt sáng hiền từ, nụ cười rạng rỡ, nhân ái, đầy vị tha... là nét đẹp bình dị nhưng vô cùng thanh cao trong tâm hồn của Người. Người đã dành cả cuộc đời mình cho sự giải phóng nhân dân Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới.

Tính thời điểm này, đây là bộ tem Bưu chính Việt Nam cuối cùng phát hành về chủ đề kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm

 • Câu hỏi và đáp án cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2020
 • Thông điệp gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống
09 Tháng hai, 2020