Đạo đức

Giải bài tập Đạo đức 4 giúp để học tốt và soạn Đạo đức 4. Trả lời tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết các chương, bài chi tiết với cách soạn Đạo đức 4 ngắn gọn nhất.

Bài 1: Trung thực trong học tập


Bài 2: Vượt khó trong học tập


Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến


Bài 4: Tiết kiệm tiền của


Bài 5: Tiết kiệm thời giờ


Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ


Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo


Bài 8: Yêu lao động


Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động


Bài 10: Lịch sự với người khác


Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo


Bài 13: Tôn trọng luật giao thông


Bài 11: giữ gìn các công trình công cộng


Bài 14: Bảo vệ môi trường