Tải Ngữ văn 7 - Tập hai

Ngữ văn 7 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài 18
    Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
    Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
    Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Bài 19
    Tục ngữ về con người và xã hội
    Rút gọn câu
    Đặc điểm của văn bản nghị luận
    Đề văn nghị luận và việc lập ý chi bài văn nghị luận
Bài 20
    Tinh thần yêu nước của dân tộc ta
    Câu đặc biệt
    Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
    Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Bài 21
    Sự giàu đẹp của tiếng Việt
    Thêm trạng ngữ cho câu
    Tìm hiểu chung về lập luận chứng minh
Bài 22
    Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
    Cách làm bài văn lập luận chứng minh
    Luyện tập lập luận chứng minh
Bài 23
    Đức tính giản dị của Bác Hồ
    Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
    Viết bài tập làm văn số 5 - Văn lập luận chứng minh (làm tại lớp)
Bài 24
    Ý nghĩa văn chương
    Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
    Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Bài 25
    Ôn tập văn nghị luận
    Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
    Trả bài tập làm văn số 5
    Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Bài 26
    Sống chết mặc bay
    Cách làm bài văn lập luận giải thích
    Luyện tập lập luận giải thích
    Viết bài tập làm văn số 6 - văn lập luận giải thích (làm ở nhà)
Bài 27
    Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
    Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
    Luỵên nói: Bài văn giải thích một vấn đề
Bài 28
    Ca Huế trên sông Hương
    Liệt kê
    Trả bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích (làm ở nhà)
    Tìm hiểu chung về văn hành chính
Bài 29
    Quan Âm Thị Kính
    Dấu chấn lửng và dấu chấm phẩy
    Văn bản đề nghị
Bài 30
    Ôn tập phần Văn
    Dấu gạch ngang
    Ôn tập phần Tiếng Việt
    Văn bản báo cáo
Bài 31
    Kiểm tra phần Văn
    Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
    Ôn tập phần tập làm văn
Bài 32
    Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
    Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 33
    Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (Tiếp theo)
    Hoạt động ngữ văn
Bài 34
    Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
    Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn chính tả
    Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
    Bảng tra yếu tố Hán Việt
Copy Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Copy Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Copy Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Copy Ôn tập văn nghị luận
Copy Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Copy Trả bài tập làm văn số 5
Copy Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
161 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ biên phần Văn
NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
Chủ biên phần Tiếng Việt
NGUYỄN MINH THUYẾT
Chủ biên phần Tập làm văn
TRẦN ĐÌNH SỬ
Tác giả
ĐỖ KIM HỒI, NGUYỄN VĂN LONG, BÙI MẠNH NHỊ, ĐỖ NGỌC THỐNG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 7